Условия за ползване

Интернет сайтът www.bulmobile.com е собственост на Булмобайл Груп ЕООД и се администрира от дружеството.

Настоящите условия за ползване на този уеб сайт са съобразени с действащото законодателство в Република България. Те обхващат всички взаимоотношения между Булмобайл Груп ЕООД, в качеството му на Доставчик на услуги посредством Интернет магазина www.Bulmobile.com и Потребителите на тези услуги.

Условията влизат в сила за всеки потребител при осъществен достъп до този сайт или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани в сайта. С влизането в сила на  условията, Потребителят е длъжен да спазва всички права и задължения, произтичащи от тях, както и всички други изисквания, регламентирани от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и в случаите, когато тези изисквания не са упоменати в Обслужване на Клиенти.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

– Ние събираме информацията, която сте ни предоставили по време на вашата регистрация в уеб сайта. Информацията, събрана от Булмобайл Груп ЕООД при използването на уеб сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Булмобайл Груп ЕООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, Булмобайл Груп ЕООД се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от Булмобайл Груп ЕООД, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.

– Ние не предоставяме и не разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

Булмобайл Груп ЕООД си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително.

Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Обслужване на Клиенти.