Гаранции

Всички продукти, предлагани от Булмобайл Груп ЕООД разполагат с гаранция съгласно действащото законодателство и търговската политика на производителя.
Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от Булмобайл Груп ЕООД или оригинална гаранционна карта на производителя, в която са упоменати:

• адрес и телефон на оторизираните сервизи
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители 
• гаранционен срок на закупената стока

Всички мобилни апарати имат 24 месеца гаранция.

При повреда в рамките на гаранционния срок стоката се изпраща до Булмобайл Груп ЕООД за сметка на клиента. 
След отстраняване на повредата - се връща на клиента за сметка на Булмобайл Груп ЕООД. 
Връщането и изпращането е с куриерска фирма.

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.