1. Предмет

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на bulmobile.com, които уреждат правилата за използването на този електронен магазин.

 2. Данни за Администратора на електронният магазин - www.bulmobile.com

2.1. „ГеоТел“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Младост 1, бл.85, с ЕИК 206402723 и данъчен номер BG206402723.

2.2. „ГеоТел“ ЕООД администрира електронния магазин Bulmobile, под формата на сайта bulmobile.com 

 3. Дефиниции

3.1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

3.2. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от Bulmobile (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с Bulmobile и което е заявило създаването и използването на Акаунт;

3.3. се е регистрирало в електронния магазин и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в електронния магазин;

3.4. след създаването на свой акаунт в електронния магазин, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през сайта за електронна търговия bulmobile.com;

3.5. Акаунт – раздел от електронния магазин, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в електронния магазин (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.

3.6. Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Bulmobile за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

3.7. Списък – секция в раздел „Любими“, в която Клиентът може да добавя продукти, от които се интересува.

3.8. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез завършването на Поръчка Клиентът може се възползва от услугата на Bulmobile за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от нас.

3.9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Bulmobile и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през електронния магазин, желанието си за купуване на Стоки от електронния магазин.