Меню
Количка

Общи условия

 1. Предмет

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на bulmobile.com, които уреждат правилата за използването на този електронен магазин.

 2. Данни за Администратора на електронният магазин - www.bulmobile.com

2.1. „ГеоТел“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Младост 1, бл.85, с ЕИК 206402723 и данъчен номер BG206402723.

2.2. „ГеоТел“ ЕООД администрира електронния магазин Bulmobile, под формата на сайта bulmobile.com 

 3. Дефиниции

3.1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

3.2. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от Bulmobile (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с Bulmobile и което е заявило създаването и използването на Акаунт;

3.3. се е регистрирало в електронния магазин и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в електронния магазин;

3.4. след създаването на свой акаунт в електронния магазин, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през сайта за електронна търговия bulmobile.com;

3.5. Акаунт – раздел от електронния магазин, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в електронния магазин (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.

3.6. Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Bulmobile за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

3.7. Списък – секция в раздел „Любими“, в която Клиентът може да добавя продукти, от които се интересува.

3.8. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез завършването на Поръчка Клиентът може се възползва от услугата на Bulmobile за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от нас.

3.9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Bulmobile и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през електронния магазин, желанието си за купуване на Стоки от електронния магазин.