Гаранции

Всички продукти, предлагани от Булмобайл Груп ЕООД разполагат с гаранция съгласно действащото законодателство и търговската политика на производителя.
Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от Булмобайл Груп ЕООД или оригинална гаранционна карта на производителя, в която са упоменати:
• адрес и телефон на оторизираните сервизи
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители
• гаранционен срок на закупената стока
Всички мобилни апарати имат 24 месеца гаранция.
При повреда в рамките на гаранционния срок стоката се изпраща до Булмобайл Груп ЕООД за сметка на клиента.
След отстраняване на повредата – се връща на клиента за сметка на Булмобайл Груп ЕООД.
Връщането и изпращането е с куриерска фирма.
Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.